Loading

היסטאריע אין סאטמאר! כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א איז ממנה בנו בכורו הגאון הצדיק רבי חיים הערש טייטעלבוים שליט"א אלטס רב פון די סאטמארער קהילה אין קרית יואל

ו תמוז תשפ"ג

11 7,088
Main image for היסטאריע אין סאטמאר! כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א איז ממנה בנו בכורו הגאון הצדיק רבי חיים הערש טייטעלבוים שליט"א אלטס רב פון די סאטמארער קהילה אין קרית יואל

בס"ד 

מוצאי שבת קודש לסדר כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה',

קוֹל צָהֳלָה וְרִנָּה שְֹפָתֵינוּ אָז תְּרַנֵּנָה

 

עס איז נישט מעגליך מיט ווערטער צו שילדערען דער געהויבענער און היסטארישער שבת של שמחה, וכלשו"ק פון כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א ביים מעמד ברנה יגילו "דער הייליגער שבת" שבת שבע ברכות פון נכדת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בת בנו הגדול הגה"צ אב"ד ור"מ שליט"א, וואס איז געפראוועט געווארן אינעם מקדש מלך בעיר המלוכה קרית יואל רבתי.

 טויזנטער חסידים ואנשי מעשה האבן זיך אינאיינעם געווארעמט במשך דעם יום קדוש מבואו ועד צאתו, ביי די געהויבענע תפלות און ביים לעכטיגן טיש וואס האט זיך פארענדיגעט מיטן געהויבענעם מצוה טאנץ צוזאמען מיט די ערשטע שטראלן פונעם זון אויפגאנג.

והעולה על כולנה דער התרוממות'דיגער שולחן הטהור בעת רעוא דרעוין, ווען דער גאנצער ביהמ"ד הגדול קרית יואל האט זיך לובש געווען במדורת אש קודש פאר לאנגע שעות נאכאנאנד ביי די הייליגע זמירות ודברי אלקים חיים.

נאך מעריב האט נאכגעפאלגט דער היסטארישער מאמענט בקורת ימי מלכות סאטמאר, מעמד אדיר ברנה יגילו, ווען הרה"ח ר' יעקב מנחם דייטש הי"ו חבר הנהלת הקהלה ברענגט ארויס בקול רגש אז דער שבת ברענגט אויף נאסטאלגיע און וועקט אויף יעדעמס הארץ און טראגט צוריק היסטאריע, ביי יענעם גרויסן שבת בשנת תשס"ד בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ווען עס איז געווען והיה ראשיתך מצער און אצינד ביים ואחריתך ישגה קען מען איינמעלדן דער בשורה טובה ומשמחת אז קרית יואל וועט האבן די זכי' אז כבוד הגאון הצדיק דער רב שליט"א נעמט אן דעם עול הרבנות בברכתו ובעידודו פון אבינו רועינו ראש בית אב כבוד קדושת מרן אדונינו מורינו ורבינו שליט"א, וואס האט ממנה געווען בנו בכורו וחביבו הגה"צ אבד"ק ור"מ  שליט"א, לעמוד לשרת בקודש אלץ דער איש על העדה בהנהגת הקהלה והמוסדות קרית יואל.

ווי דער רבי שליט"א האט ארויסגעברענגט ביים שבע ברכות דאנערשטאג פאר די אורחים חשובים פון ירושלים, אז עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל ארצות, איז דאס רבנות אין קרית יואל בנוסף צום ירושלימ'ער רבנות, און האט טאקע איינגעמאלדען אז דער רב שליט"א וועט ארויסקומען במשך די זוממער וואכן בקרב קהל עדתינו און שוין אנגעהויבן פון קומענדיגע וואך וועט פארקומען אינמיטן די וואך אסיפת אקרו"ט ראשי מנהלי הקהלה והמוסדות, און וועכענטליכע זמני קבלת קהל לעצה ולתושי'.

דערנאך האט מען געהאט די זכי' צו הערן ברכת הקודש פון כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א וואס האט בתודה"ק אנגעוואונטשען פאר בנו הגדול הגה"צ דער רב שליט"א ער זאל זוכה זיין צו זיין דער בחינה פון מוסיפין על העזרה און מוסיפין על העיר ברוב הצלחה וסייעתא דשמיא, לעמוד לשרת כאיש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר  יבוא לפניהם.

דער קהל גדול מאלפים האט דערנאך אויסגעהערט מיט רגשי קודש די קורצע דרשה מפי כבוד הגה"צ אב"ד ור"מ שליט"א, וואס האט ארויסגעברענגט רגשי לבבו איבער די שמחה וואס מען שפירט אינאיינעם מיט אזויפיל טויזנטער חסידים תלמידים כבנים פונעם טאטן זאל זיין געזונט, וואס מיר אלע זענען דא ממלא צו זיין רצון קדשו און האט אויסגעפירט אז דער סייעתא דשמיא וואס מען האט געשפירט ביז אהער זאל ווייטער באגלייטן, און במיוחד דער כח המשלח כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א זאל מיטשטיין אויף טריט און שריט פאר די הנהלת הקהלה והמוסדות עסקני ונאמני הקהלה, שתשרה שכינה במעשי ידיכם ובמעשי ידינו, עד ביאת הגואל.

ספאנטאן האבן זיך די טויזנטער חסידים וואס האבן איבערגעפולט אלע היכלות פונעם ביהמ"ד הגדול קרית יואל איינגעהילט ברגשי רינה וגילה, און האבן בקול אדיר וחזק אויסגעבראכן אינעם זעקסטן הקפה ניגון, בעת ווען מען זעהט דעם אב ובנו שרואה את החידוש און דער סבא קדישא כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א כאפט אן ביי די האנט בנו הגדל וחביבו מורינו הגה"צ אבד"ק ור"מ שליט"א און גייט אריין און א פייערדיגע ריקוד,  וואס האט אריינגעשלעפט  גרויס און קליין אין א עקסטאז וואס סאטמאר האט זעלטן ווען געזעהן אירס גלייכן.

טויזענטער חסידים זקנים עם נערים האבן דערביי אויסגעניצט די הייליגע שמחה'דיגע מאמענטן צו שעפשענען א תפלה און הייס מתפלל געווען לחיי מלכא קדישא מרנא ורבנא עטרת ראשינו ורבן של ישראל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א עוד ינובון בשיבה ביז מיר וועלן גיין קעגן משיח צדקנו ומלכינו בראשינו במהרה בימינו אמן.