Loading

פולע גאלערי: מעמד אדיר "במקהלות" דורך ק"ק סאטמאר קרית יואל לקראת כ"א כסלו, און לרגל יובל העשרים זינט די התחדשות הקהלה

י"ח כסלו תשפ"ב

1 12,387

אחים לענטשעווסקי

Main image for פולע גאלערי: מעמד אדיר "במקהלות" דורך ק"ק סאטמאר קרית יואל לקראת כ"א כסלו, און לרגל יובל העשרים זינט די התחדשות הקהלה