צינד אהן אייער גאנץ יעריגע ליכטל ביים צדיק אין קערעסטיר דרוקט יעצט דא 

https://ahblicklive.com/charity/campaign.php?id=121&l_id=e1ozaOKKfXLfevCiMzH