טייערע אידן

א יונגע מאמע ליגט ליידער אין בעט שוין אכט לאנגע חדשים! אירע פינף קליינע קינדער וויינען אז זיי דארפן צוריק זייער טייערע מאמע

די מאמע איז ליידער צוגעבינדן צום בעט, בעת דער טאטע זינקט אין ריזיגע מעדיקאל חובות פון אינשורענס, טעראפי, און דירעקט קעיר, דאס אלץ בשעת ער מוטשעט זיך אויסצוהאלטן די משפחה מיט די טאג טעגליכע הוצאות

דאקטורים געבן גרויס האפענונג אז מיט די ריכטיגע קעיר, וועט דער מאמע בקרוב זיין צוריק געזונט און שטארק פאר איר מאן און אירע ליבע קינדער. מיר אידן מיט הארץ קענען דאס בעז"ה מאכן געשען

אינשורענס: די מאמע דארף ספעציעלע אינשורענס און טעראפי וואס קאסט שווערע טויזענטערס א חודש

דירעקט קעיר: די אינשורענס דעקט נישט א ספעציעלע נורס, וואס דער ליבער מאמע דארף פיר און צוואנציג שעה א טאג

מעדיקאל לופט טראנספערס: עס איז דא חובות פון צענדליגע טויזענטע דאלארן וואס עס האט אפגעקאסט די העליקאפטער רייזעס פון און צו פארשידענע שפיטעלער צו ראטעעווען די מאמע'ס לעבן. אינשורענס האט נישט געוואלט באצאלן זאגענדיג אז עס איז איבריג אדער אז עס איז א סכנה, אבער בחסדי ה' האבן אט די טראנספערס צו בעסערע שפיטעלער געראטעוועט איר לעבן

האוזינג און טעגליכע הוצאות: צוליב וואס דער מאמע קען נישט ארבייטן, און די טאטע איז פארנומען מיט די קינדער, איז "האוזינג" נישט באצאלט געווארן פאר די לעצטע אכט חדשים. זיי זענען און א נאנטע געפאר פון חלילה פארלירן זייער דירה


ליבע אידן! קומט אנקעגן מיט הארציגע נדבות צו ראטעווען די טייערע יונגע פאמיליע

ליבע אידן! די פינף קליינע קינדער וויינען פאר אונזערע רחמנות און הילף

זאל דער אייבישטער אייך באצלען כפל כפלים מיט געזונט, פרנסה און נחת לאורך ימים ושנים טובים

ביטע דרוקט אויפן לינק א הערצליכן דאנק

https://thechesedfund.com/savemymother/fund?aff=AHBLICK