צוגעשטעלט דורך די פירמע אלעקסיי בהנהלת ר' מענדל סאמעט