לכבודו פונעם נדבן היכל בית המדרש הרבני הנגיד מוה"ר יצחק הערשקאוויטש הי"ו