Loading

הגה"צ אב"ד ור"מ סאטמאר קרית יואל - ירושלים שליט"א - על משמרת הכשרות אין פלייש געשעפט ביים אהערשטעלן מהודר'דיגע 'קעלבער גלאט' פלייש

ז אייר תשפ"ד

0 1,406
Main image for הגה"צ אב"ד ור"מ סאטמאר קרית יואל - ירושלים שליט"א - על משמרת הכשרות אין פלייש געשעפט ביים אהערשטעלן מהודר'דיגע 'קעלבער גלאט' פלייש