פאליציי זוכן צוויי פארברעכער וועלכע זענען איבערגעפאלן א מאן אין בארא פארק נעכטן זעקס אזייגער פארטאגס אויף די 57׳סטע גאס סטראשענעדיג דעם נישט אידישן מאן מיט א ביקס,  צונעמענדיג צוויי הונדערט דאלאר און צוויי סעלפוינס