Loading

כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א ביים משמיע זיי די דרשת פתיחת הזמן פאר די תלמידי הישיבה, בהיכל המתיבתא סניף ויואל משה.

ח אייר תשפ"ד

0 584
Main image for כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א ביים משמיע זיי די דרשת פתיחת הזמן פאר די  תלמידי הישיבה, בהיכל המתיבתא סניף ויואל משה.