Loading

דער גרויסער אימפאקט פון קנין תורה אויף די פאמיליע

י"א כסלו תש"פ

0 1,201
Main image for דער גרויסער אימפאקט פון קנין תורה אויף די פאמיליע
די לומדים פון קנין תורה: די שטערנס פון די דרשו תורה רעוואלוציע דורך: חיים גאלד זיך דערנענטערנדיג צו די 'דרשו וועלט סיום', איז גאר וויכטיג ארויסצוברענגען די ריכטיגע העלדן פון די סיום הש"ס: די לומדי תורה, וואס טאג איין און טאג אויס, חודש איין חודש אויס, לערנען זיי יעדן טאג א פרישע בלאט גמרא, און חזר'ן דעם בלאט און נעמען די חודש'ליכע בחינות אויף דרייסיג בלאט אלס א טייל פון די 'דרשו קנין תורה' פראגראם. טייל נעמען די בחינה אויף גמרא מיט רש"י, און אנדערע לייגן אויך צו אויף תוספות. זיי זענען די ריכטיגע תורה העלדן פון אונזער דור. נישט קיין חילוק וואס גייט פאר אין זייער פריוואטע לעבן, קומען זיי שטענדיג אן צו מאכן צייט יעדן טאג צו לערנען חזר'ן, כדי צו קענען אנקומען צום ציל פון ווערן א "ש"ס איד". די דאזיגע תלמידי חכמים, סיי פון דעם מחזור, און בעזרת השם פון די קומענדיגע מחזור, זענען די ריכטיגע העלדן פון די דרשו רעוואלוציע וואס האט איבערגענומען די וועלט. נאך די פארלאפענע סיומים האבן פרישע טויזנטער אידן זיך אנגעשלאסן אין די קנין תורה פראגראם און באשלאסן אז זיי וועלן טוהן אלעס מעגליך צו אנהייבן לערנען אויף אן אופן אז מען געדענקט עס, מען חזר'ט עס. דרשו רישט זיך טאקע אויף א ריזיגע ציפער פרישע משתתפים יעצט ווען מען הייבט אן די פרישע מחזור פון ש"ס. דער גרויסער אימפאקט פון קנין תורה אויף די פאמיליע פאלגענד איז אן אויסצוג פון א בריוו וואס דער אפיס פון דרשו האט ערהאלטן פון א פרוי אין מאנסי, און עס ברענגט אביסל ארויס די געוואלדיגע אימפאקט וואס קנין תורה האט אויף א פאמיליע. מיין מאן איז יעצט א חלק פון די קנין תורה פראגראם פון 30 בלאט, 120 בלאט, און קנין ש"ס פראגראם. ער איז געשטיגן גאר שטארק זינט ער האט זיך אנגעשלאסן אין דרשו, און ער שפירט אז דער פראגראם האט אים געגעבן די ריכטיגע דרך הלימוד. ווען עס קומט בין הזמנים (סוכות און פסח), ווען מערסטענס מענער גרייטן זיך פאר וואקאציע, זעצט זיך מיין מאן אראפ מיט א לוח און ער רעכנט אויס וויפיל בלאט ער דארף ענדיגן יעדן טאג כדי צו ענדיגן די חזרה פון בערך 2000 בלאט... מיין מאן'ס הארץ און מח איז איבערגעגעבן פאר די דרשו פראגראמען. איך וויל אייך באדאנקן פון מיין טיפן הארץ, פאר אלעס וואס איר טוט. מיין מאן איז געווארן ווער ער איז היינט, בלויז צוליב אייך! ענליכס האט מען געהערט לעצטענס פון הגאון רבי אברהם שארר שליט"א רב דקהל נזר גדליהו אין ברוקלין, ווען ער האט אין א שמועס ארויסגעברענגט די געוואלדיגע השפעה וואס דרשו האט אויף די גאנצע פאמיליע. ער האט געפרעגט, "וויאזוי ווייסן די היינטיגע קינדער וואס איז באמת וויכטיג און וואס נישט? אפטמאל ווערן זיי געוואויר פון וואס זיי זעהן און לערנען אין חדר אדער שולע, אבער ווען זיי זעהן וואס זייערע עלטערן טוען אליינס, דאס איז די שטערקסטע פאקטאר. ווען א קינד זעט וויאזוי די גאנצע שטוב דרייט זיך ארום טאטי'ס לערנען, און זיין חזרה און זיינע בחינות, דאן ווערט די גאנצע שטוב א פעסטונג פון תורה". דרשו'ס קנין תורה פראגראם האט ממש איבערגעדרייט די וועג וויאזוי מען לערנט א טעגליכע שיעור ביי כלל ישראל, און אריינגעברענגט לימוד התורה ביי צענדליגער טויזנטער אידן איבער דער גארער וועלט. עס האט געהעכערט די מאס אחריות אין לערנען און געברענגט פאר כלל ישראל אסאך גרויסע תלמידי חכמים. עס האט ארויסגעגעבן א גאנצע רייע פון געהויבענע ש"ס אידן, וואס וועלן נאך בעזר ה' באשיינען כלל ישראל פאר די יארן וואס קומען. דאס בעסטע ארויסצוברענגען דער ענין, האט מען ווארשיינליך געהערט פון דער בארימטער גדול און פוסק הדור, הגאון רבי שמואל הלוי וואזנער זצ"ל, וועלכער האט געזאגט איינמאל נאכן באזוכן פון דער נאנט דער ארט אין בני ברק וואו עס איז פארגעקומען א בחינה, האט ער געזאגט, "ברוך ה' איך האב זוכה געווען צו קענען אסאך גדולי תורה פון אסאך לענדער, טייל פון זיי זענען געווען גרויס אין עיון, און טייל אין סברא, אבער נאך אלעמען, דער יסוד פון דאס אלעס איז געווען זייער ידיעות התורה... "דאס איז די סיבה פארוואס איך דאנק און לויב השי"ת אז איך האב זוכה געווען צו זעהן מיט מיינע אייגענע אויגן דער געוואלדיגער מחזה הוד... תלמידי חכמים זיצן און לערנען דעם דבר ה' אויף אן אופן וואס מען איז עס באמת קונה, מען האט א קנין אין ש"ס". הגאון רבי דוד צבי ארדענטליך זצ"ל: דרשו האט ווידעראמאל אריינגעברענגט א טעגליכע שיעור ביי כלל ישראל! רבי דוד צבי ארדענטליך זצ"ל, וועלכער איז נסתלק געווארן בלויז עטליכע וואכן צוריק, און האט געדינט ווי דער רב פון ביתר-עילית פאר העכער צוואנציג יאר, האט געזען מיט די אייגענע אויגן די געוואלדיגע השפעה וואס די דרשו בחינות און ספעציעל די קנין תורה פראגראם, האט אויף די לומדי תורה און זייערע פאמיליעס. ביי א דרשו סיום אין ביתר ארום צוויי יאר צוריק, האט הרב ארדענטליך, וועלכער איז שוין דאן געווען שוואך און זיך שטארק אנגעשטרענגט צו קומען, האט ער דאן געזגאט, "דרשו האט באוויזן א חידוש אין כלל ישראל. עס האט געטוישט ווויאזוי מענטשן קוקן אויף א טעגליכע שיעור, און האט צוגעברענגט אז טויזנטער אידן לערנען מסכותות, און מען ענדיגט זיי, מען הייבט אן נייע מסכתות און מען קען עס. די געוואלדיגע כח פון דרשו וואס האט צוגעברענגט אז מענטשן לערנען אנדערש, סיי די אופן הלימוד און סיי די קביעות אינעם לימוד, איז א גרויסער חידוש, און האט געטוישט צענדליגער טויזנטער אידן!" "עס ווערט א טייל פון דיין לעבן!" ווי מאדנע עס הערט זיך, האבן גאר אסאך פון די יעצטיגע משתתפים פון די קנין תורה פראגראם, געהאט שטארקע צווייפלען איידער זיי האבן זיך אנגעשלאסן אינעם פראגראם. למעשה רעדט מען דא פון אן ערנסטע אונטערנעמונג. מען קען נישט איינשלאפן. יעדע חודש אן קיין אויסנאם דארף מען נעמען א נייע בחינה. די אלע וואס האבן עס אנגעקומען מיט אן אמת'ע אחריות קענען זיך אליינס נישט גלייבן וויאזוי זיי האבן געלערנט איידער זיי האבן זיך אנגעשלאסן אין קנין תורה. דער נייער פראגראם איז געווארן א טייל פון זייער לעבן. הרב משה פישער, וועלכער נעמט שוין לאנגע יארן די בחינות אין לעיקוואוד, ערקלערט וויאזוי ער האט באוויזן צו אנהאלטן דאס נעמען די בחינות אזא לאנגע צייט: "עס ווערט א טייל פון דיין לעבן. יעדע מאל איך ליין קריאת שמע ביינאכט, טראכט איך וועגן די גמרות וואס רעדט זיך פון קריאת שמע. יעדע מאל עס קומט ארויף עפעס אין שבת קודש, טראכט איך וועג א סוגיא וואס רעדט זיך וועגן דעם... איינמאל דו ביזט אין דרשו, איז שווער מסיח דעת צו זיין פון ש"ס. מען ווערט דבוק אין תורה!" ביי די דרשו וועלט סיום אין יאר תשע"ב, האט הרב וואזנער זצ"ל געזאגט עפעס וואס ברענגט גאר שטארק ארויס דאס וואס דער גרויסער גאון האט געזען פון די כח לימוד התורה פון די משתתפים פון קנין תורה. "די קלף, די פארמעט פון תורה שבכתב ווערט געמאכט פון די הויט פון א בהמה. די קלף פון תורה שבעל פה זענען די הערצער פון די וואס לערנען תורה! דער וואס לערנט תורה שבעל פה איז פול מיט תורה, פול מיט יראה, פול מיט קדושה!". אט דאס איז בלויז א קליינע טייל פון די איבערנעמענדע לויב רייד וואס די הנהלה פון דרשו האט געהערט, סיי פון די גדולי ישראל פון אלע שיכטן און קרייזן, דורכאויס די פארלאפענע יארן ביי די אומצאליגע סיומים און דאס גלייכן, און סיי פון מענטשן אליינס וואס האבן זוכה געווען צו ווערן א טייל פון דרשו, און האבן זעלבסט מעיד געווען וויאזוי עס האט געטוישט זייער לעבן צום גוטן. יעצט, ווען מען גרייט זיך מיט שפאנונג צום גרויסן סיום הש"ס, איז נישט מער ווי פאסיג ארויסצוהויבן די העלדישקייט פון די פולע טויזנטער העלדן וואס טוען זייער פליכט מיט א שטוינענדע קביעות, מידי חודש בחודשו, און עס איז אויך א רוף צו אנדערע וואס אבן נאך דערווייל נישט אנגעהויבן דער ארבעט, אז עס לוינט זיך! איר קענט אויך זיין א טייל פון די קומענדיגע פייערונג!