Loading

מעמד 'והבית בהבנותו' לרגל בנין ביהמ"ד ברסלב אין קרית רמ"א בית שמש בראשות הרה"צ רבי יעקב מאיר שעכטער שליט"א

ה אלול תשע"ט

0 652

N. Horowitz

Main image for מעמד 'והבית בהבנותו' לרגל בנין ביהמ"ד ברסלב אין קרית רמ"א בית שמש בראשות הרה"צ רבי יעקב מאיר שעכטער שליט"א