ווארטס נישט אויף מארגן הייבט היינט אהן א קאמפיין פאר אייער קרב/ חבר/ שכן

דרוקט יעצט דא צו עפענען א קאמפיין 

https://shidduchcall.com/