דא האט איר 3 עקסידענטן וועלכע האבן פאסירט אין די לעצטע וואך 

ווי אין די אלע דריי אינצידענטן זענען די בחורים ארויס מיט נסיניסים בלויז מיט קליינע וואונדן 

בחורים עס איז אייער לעבן!!! גיבט אכטונג